Door onze jarenlange ervaring binnen het bankwezen en met name binnen Private Banking, zijn wij op diverse fronten inzetbaar. Hieronder presenteren wij een aantal voorbeelden van opdrachten waarbij wij recent zijn betrokken. In veel gevallen zijn dit afdelingsoverschrijdende activiteiten/projecten.

Selectie en Implementatie van Private Banking Front Office applicaties

De belangrijkste Front Office systemen binnen Private Banking zijn Client Relationship Management systemen (CRM) en het Portfolio Management systeem (PMS). Van beide systemen (en van de meest courante pakketleveranciers) hebben wij diepgaande (functionele) kennis. Bij een aantal systemen (o.a. Triple’A, eXimius, AIRS) kan onze kennis gerust als ‘superuser kennis’ benoemd worden.

Bij verschillende marktpartijen zijn wij (mede) verantwoordelijk geweest voor de realisatie van de interfaces tussen het Back Office systeem en het Portfolio Management systeem. Bij deze implementatie trajecten waren wij betrokken vanaf de selectie, over de definitie en het uitwerken van de business requirements, tot het uitgebreid testen van de interfaces.

Know your Customer / Client Due Diligence

Tegenwoordig wordt van iedere Vermogensbeheerder c.q. Private Bank verwacht dat alle relevante informatie van zijn/haar cliënt bekend is. Allereerst dienen deze relevante cliënt- en portefeuillegegevens uniform vastgelegd te worden.
Echter, na deze initiële vastlegging begint het eigenlijk werk pas echt. Er dient een frequente controle te worden uitgevoerd op de ingevoerde data. BètaHuijs is prima in staat om te controleren of de cliëntdossiers volledig zijn en om te toetsen of alle documenten (o.a. risicoprofiel, optie overeenkomst, beheer- of adviesovereenkomst, …) aanwezig zijn.

Zorgplichtcontroles

Als afgeleide op voornoemd issue, worden in de advies- en beheerovereenkomsten diverse inhoudelijke afspraken gemaakt m.b.t. de invulling en samenstelling van de effectenportefeuille. Wat zijn de bandbreedtes voor de asset allocatie binnen een bepaalde portefeuille? Heeft een cliënt bepaalde beleggingsrestricties afgesproken ? Is een cliënt wellicht insider en mag hij bepaalde transacties wel dan niet uitvoeren ? Worden alle transactievoorstellen die volgen op een rebalancing binnen de portefeuille uitgevoerd en opgevolgd ?
Ook deze controles dienen periodiek te worden uitgevoerd, veelal met behulp van het Portfolio Management systeem. Wij kunnen dit nauwkeurig analyseren en u voorzien van een uitgebreid rapport met de bevindingen.

Overige werkzaamheden

Hierboven hebben wij slechts enkele elementen genoemd van onze werkzaamheden. Daarnaast verrichten wij ook een aantal kleinere, kortere en/of minder frequente opdrachten. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan:

  • ondersteuning bij (Management) Fee berekeningen

  • ondersteuning bij het samenstellen en rationaliseren van cliëntrapportages

  • ondersteuning bij het verbeteren van het operationele proces, bijvoorbeeld het aanmaken van Excel-macro’s om werkzaamheden efficiënter te laten verlopen

  • opschonen (cliënt en fonds) data

  • ondersteuning bij het opstellen van mailing bestanden

Flexibiliteit

Onze dienstverlening kenmerkt zich door veelzijdigheid en flexibiliteit. Wij zijn niet alleen inzetbaar voor het uitvoeren van opdrachten voor een langere periode, maar ook voor kortere periodes. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld een inzet van 1 dag per week/maand.

Ook werken wij met diverse abonnementsformules, waarbij wij ad-hoc werkzaamheden uitvoeren op basis van vooraf gemaakte afspraken.